Radośc z nauki
Świadoma edukacja
Budowanie relacji

Misja i cele

Misją naszej Szkoły jest wychowanie i edukacja Dzieci do wartości, aby w przyszłości były odpowiedzialnymi i świadomymi ludźmi. Tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w Dzieciach poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie.

Naszym pragnieniem jest ukształtować ludzi żyjących spełnionym i szczęśliwym życiem, wolnych i asertywnych w wyborach, ale również respektujących wolność innych i szanujących różnorodność otaczającego nas świata.

Wspieramy Dziecko, aby:

  • wiedziało, że zdobywa wiedzę wyłącznie dla siebie
  • potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów
  • potrafiło planować swoją pracę i rozliczać ją
  • potrafiło dokonać adekwatnej samooceny
  • nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa
  • kształtowało umiejętność pracy w zespole i samodzielnej
  • potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu
  • wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen
  • wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych
  • ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej ora wrażliwości, otwartości i empatii na innych ludzi, ich słabości i chorób
Aktualności
Zobacz co słychać w naszych szkołach
Home stopka
Kontakt z nami
Sieradzka 5, 50-568 Wrocław
+48 512 150 140
szkola@szkola-montessori.com.pl
Wykonanie strony WWW: Devilart