Radośc z nauki
Świadoma edukacja
Budowanie relacji

FAQ

Czy dzieci przygotowują się do testów?

Piszą sprawdziany dla weryfikacji poziomu opanowania wiedzy. Sprawdzian jest informacją, czy nad daną umiejętnością należy jeszcze popracować, czy można iść dalej.

 

Czy dzieci przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty?

Tak, co tydzień omawiają kolejno arkusze z trzech przedmiotów, przygotowują się w małych grupach, piszą egzaminy próbne.

 

Czy to prawda, że w szkole nie ma ocen?

Tak, w naszej szkole nie ma ocen, ani cząstkowych, ani śródrocznych. W klasach 4-8 wystawiamy ocenę końcoworoczną na świadectwie. Przez cały rok przekazujemy informacje zwrotne o poziomie osiągniętych umiejętności.

 

Czy w waszej szkole są dzwonki?

Nie, w naszej szkole nie ma dzwonków. Wszyscy znają swój plan dnia, nie potrzebujemy dzwonków.

 

Dlaczego jest mały wybór zajęć dodatkowych?

Dzieci realizują program w godz. 8.30-15.00, czyli w innych godzinach niż w zwykłej szkole, chcemy, żeby po zajęciach miały czas na kontakty społeczne, mogły się wybiegać na dworze. Z reguły organizujemy również stolarnię, teatr i robotykę.

 

Czy są zadania domowe?

Nie, nie ma zadań domowych. Odpowiednio długi czas zajęć służy właśnie temu, żeby w obecności nauczyciela i rówieśników opanowywać materiał. Popołudnia powinny być dla rodzinny, żeby rozwijać hobby, zainteresowania, czytać i dobrze się wyspać.

 

W starszych klasach pracuje się czasem w domu nad projektami, albo żeby osiągnąć wyższy poziom umiejętności, jeśli nie starczyło na to czasu w szkole.

 

Jak realizowana jest podstawa programowa?

Na każdych zajęciach – podstawa programowa to zakres umiejętności, które można realizować dowolną metodą. Całe nasze otoczenie przygotowane jest do nabywania tych umiejętności, a także umiejętności miękkich, które podstawa zupełnie pomija.

 

Czy dziecko po takiej szkole poradzi sobie w szkole konwencjonalnej?

Poradzi sobie, ale będzie miało poczucie straty, może będzie smutne albo zbuntowane w pierwszym okresie. Dziecko dostosuje się do modelu szkoły, tylko w naszej szkole wie, jak może być traktowane podmiotowo.

 

Co jest potrzebne, żeby dziecko dobrze pracowało?

Wewnętrzna motywacja dziecka do pracy. Brak motywacji zewnętrznej w domu, jasna informacja, że w szkole nie robi się tego, co się chce, ale ma się wybór, tego, co się robi, w jakim czasie, z kim.

 

Jak monitoruje się w szkole, czy dziecko realizuje podstawę?

Każde dziecko realizuje zadania obowiązkowe. Dziecko ma wybór „co robi”, ale nie „czy robi”. Nauczyciele weryfikują poziom umiejętności i przekazują dziecku informację zwrotną, co jest do ćwiczenia, a co jest opanowane i na jakim poziomie.

 

Skąd rodzic wie, co dziecko robi?

Z karty planowania tygodniowej i z prac dziecka, które na koniec tygodnia są przekazywane rodzicom, w starszych klasach z tematów zajęć. I za każdym razem z rozmowy z dzieckiem.

 

Jak często rodzic spotyka się z nauczycielem?

Po każdym semestrze jest możliwość spotkania semestralnego. Dodatkowo jest możliwość umówienia się na konsultacje. Organizujemy też raz w semestrze popołudnia dla rodziców, gdy dzieci prezentują materiał rodzicom.

 

Czy dzieci mogą przynosić do szkoły jedzenie i rzeczy osobiste?

Jedzenie jest dostarczane przez catering (firma Czarne Termosy), podawane na szklanych naczyniach, nie przynosimy nic do jedzenia i picia z domu. Podobnie jak nie przynosimy telefonów i innych tego typu przedmiotów.

 

Czy gry komputerowe i TV wpływają na umiejętność koncentracji i pracy dzieci?

U każdego inaczej. Na pewno są dzieci, którym to nie pomaga. Zawsze należy sobie postawić pytanie, co chcemy osiągnąć pokazując dziecku grę lub sadzając przed TV. Gdy dziecko przychodzi do szkoły i ma głowę pełną gier, nie może w pełni korzystać z otoczenia, bo myśli o czymś innym.

 

Czy to prawda, że w szkole Montessori nie używa się komputerów?

Szkoła Montessori przygotowuje do życia, a w życiu każdego jest elektronika. W naszej szkole używamy komputerów, tabletów, tablic multimedialnych itd., wszystkiego co pomaga nam przygotować dzieci do życia. Uczniowie praktykują ich użycie w codzienności, dla osiągnięcia celu.

 

Czy szkoła wystawia normalne świadectwa?

Tak, na koniec roku dziecko ma świadectwo ministerialne oraz świadectwo Montessori, które mówi o miękkich kompetencjach.

Aktualności
Zobacz co słychać w naszych szkołach
Home stopka
Kontakt z nami
Sieradzka 5, 50-568 Wrocław
+48 512 150 140
szkola@szkola-montessori.com.pl
Wykonanie strony WWW: Devilart